โรงงานลูกชิ้นเจ๊ป้อม

โรงงานลูกชิ้น

โรงงานลูกชิ้น

โครงการโรงงานสีขาว

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และเครือข่ายโรงงานสีขาว ลด ละ เลิกเหล้า เปิดตัว “คู่มือโรงงานสีขาว ลด ละ เลิกเหล้า” เพื่อเผยแพร่ให้โรงงานต่างๆ ใช้เป็นแนวทางการรณรงค์ลด ละ เลิก เหล้าในโรงงาน

 

เทศบาลตรวจความความปลอดภัยและความสะอาด
ความปลอดภัยและความสะอาดในการทำงานเป็นสิ่งสำคัญที่พนักงาน ต้องตระหนักและพึงระลึกถึงตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานความสะอาดพื้นที่บริเวณข้างเคียง

 

สาธารณสุขจังหวัดเข้าตรวจเยี่ยมความสะอาดและถูกหลักอนามัย
ความสะอาดมิใช่เป็นแค่ลักษณะภายนอกเท่านั้น. ความสะอาดเป็นหลักจรรยาครอบคลุมการดำเนินชีวิตที่มีสุขภาพดี ความสะอาดยังเป็นสภาพของจิตใจและหัวใจที่เกี่ยวข้องกับศีลธรรม

 

สนับสนุนโครงการต่าง ๆ

 

โรงงานลูกชิ้น ลูกชิ้นเจ๊ป้อม

โรงงานลูกชิ้น , โรงงานลูกชิ้น รับผลิต , โรงงานลูกชิ้น ราคา , โรงงานลูกชิ้น ผลิตตามออร์เดอร์ , โรงงานลูกชิ้น รับผลิตไส้กรอก , โรงงานลูกชิ้น รับผลิตหมูยอ , โรงงานลูกชิ้น รับผลิตหมูเด้ง , โรงงานลูกชิ้น ร้อยเอ็ด , โรงงานลูกชิ้น รับผลิต ราคาถูก , โรงงานลูกชิ้น รับผลิต แนะนำ , โรงงานลูกชิ้น ร้อยเอ็ด , โรงงานลูกชิ้น รับผลิต ร้อยเอ็ด , โรงงานลูกชิ้น ในจังหวัดร้อยเอ็ด